Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Településképi szakmai konzultáció

Településképi szakmai konzultáció

Ügyleírás:

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Építménnyel kapcsolatos építés, beavatkozás megkezdése előtt a 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 43. § (1)-ben felsorolt esetekben településképi szakmai konzultációt kell lefolytatni.

Településképi szakmai konzultációt kell lefolytatni az építési tevékenységek közül az alábbi tevékenységek esetében:

 • a városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak mentén (Fő út, Bajcsy-Zsilinszky utca, Kossuth Lajos utca, Fóti út, Verseny utca, Pálya utca, Duna sor a Liget és Rév utca közötti szakasza)
 • az arculati kézikönyv által kijelölt 08-as területen (Gyártelep)
 • a helyi védelem alatt álló épületeket érintően
 • a helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon
 • az arculati kézikönyvben meghatározott lapostetős lakóépületekre vonatkozóan
 • tervezett építési munkák tekintetében kötelező.

A szakmai konzultációhoz kérelmet kell benyújtani: 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 4. számú melléklet szerinti adatlapot kitöltve az abban felsorolt mellékletekkel együtt. A kérelmet papír alapon kell benyújtani, két eredeti példányban, személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton. A bejelentő a konzultációról készült jegyzőkönyvről kérése esetén másolatot kap egy példány záradékolt dokumentációval.

Hatáskör és illetékesség:

A szakmai konzultációt az ügyfél kérésére a főépítész látja el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Építészeti- műszaki tervdokumentáció oly módon, hogy azok tartalma áttekinthető, egyértelmű legyen. A tisztázni kívánt tartalom mélységétől függően:

 1. dokumentáció a telepítésről és az építészeti kialakításról (tervrajz, látványterv),
 2. helyszínrajz, ha szükséges a parkolási rend, a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 3. alaprajz,
 4. homlokzatok,
 5. utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Ügyintézés díjszabása:

A településképi szakmai konzultáció illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet a településkép védelméről

 

Nyomtatvány - Településképi szakmai konzultáció

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Építéshatóság ügyfélfogadása:

Hétfő 13:00 - 17:30
Szerda


08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv