Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

Dunakeszi Város Főépítésze


Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120, Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 13.00 – 17.30

Szerda: 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

Dunakeszi Város Polgármesterének 96/2021. (IV.29.) sz. és 122/2021. (V.27.) sz. határozata, Dunakeszi Város Képviselő-testületének 179/2021.(IX.23.) sz., 180/2021.(IX.23.) sz., 205/2021. (X.28.) sz., 22/2022. (I.27.) és 35/2022.(II.24.) sz., 98/2022. (III.31.) sz., 101/2022. (IV.28.), határozataiban a Dunakeszi 119/2012. (V.31.) sz. határozattal elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és a 6/2018. (V.31.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosításáról döntött.

Önkormányzatunk a fenti döntések alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 41.§-ában adott felhatalmazása alapján a kiválasztott tervező irodával elkészíttette a véleményezési tervdokumentációt.

A szabályozás célja:

  • A rendeletben használatos fogalmak (főépítmény), előírások (beépítési mód meghatározása) pontosítása, egyértelműsítése, jogszabályi változások miatti módosítások (parkolókra vonatkozó előírások), használat során felmerült módosítási igények (Árpád utcai előkerti előírások-,Táncsics utcai építési vonal-, mezőgazdasági övezeti szabályozás-, Malomárokban a melléképületek előírásainak- módosítása, a 2-es főút menti erdősáv megtartásának elősegítése, a Vt/3 övezet lakásszám korlátozása).
  • Tervezett beruházások előkészítése (óvónőszálló kialakítása, közparkok fejlesztése az Aulich és Dessewffy utcában, Klapka utca folytatásának lehetővé tétele, Vécsey utca szélesítése, református templom bővítése, Corwell Kft. fejlesztésének elősegítése, parkoló fejlesztés óvoda utcában, Sztk területének bővítése, pszichiátria épület bővítése, Hunyadi utca folytatása az északi átkötő útig, kerékpárút építése Dunakeszi Alsón)

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat módosításának terve az igazgatási szünetre tekintettel megtekinthető a város hivatalos honlapján az „ügyinzézés/Főépítészi iroda/hirdetmények, közzététel” pontban és a város főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben véleményezhető. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25, illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

Dunakeszi 2022. augusztus 4

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                        Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész

 

A rendezési terv alátámasztó munkarészeit a fájlméretre való tekintettel külön kérésre hozzáférhetővé tesszük. Igény esetén várjuk jelentkezésüket a foepitesz@dunakeszi.hu e-mail címre.


 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

A rendezési tervekről, azok elfogadása előtt, „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 75.§ (1) bekezdése, valamint „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 79.§ (2) bekezdése alapján lakossági fórumot kell tartani. A helyi rendelet értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatást adom.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján elkészült Dunakeszi Város

- Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

- Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) tervezete.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2022. augusztus 29. 16:30 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2022. augusztus 23.

                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                                 

                                                                                                         Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész


PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!

Dunakeszi Város Képviselő-testületének 138/2021. (VI.24.) sz., határozatában a
6/2018. (V.31.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosításáról döntött.

A módosítás tárgya az M0 csomópontban található autópálya mérnökségi telep fejlesztésével összefüggő beruházás elősegítése. A tervezett fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.7.17. pontja szerint.

Önkormányzatunk a fenti döntés alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 41.§-ában adott felhatalmazása alapján a Magyar Állam által kiválasztott tervező irodával elkészíttette a véleményezési tervdokumentációt.

A szabályozás célja:

  • Az M2-es autópálya megvalósult és az M0 tervezett fejlesztése okán a gyorsforgalmi utak bővítésével együtt nőnek az üzemeltető fenntartási feladatai. Az M0 melletti autópálya mérnökségi telep többek között többlet eszközparkot, többlet sótárolást, többlet létszámot, többlet irányítást, nagyobb irányító központot igényel. Az említett fejlesztések miatt a telep bővítése vált szükségessé. Ennek során a meglévő irodaépület és műhely bővítésre kerül (395 és 174 m2 új épület), a telek déli részén új rendőrségi irodaépület (412 m2) és parkolók, a telek északi részén új gépjárműtároló (1591 m2), sótároló (1565 m2) és veszélyeshulladék-tároló (40 m2) épül. Emellett a telepen beüli utak jelentős részben bővítésre ill. átépítésre kerülnek. A rendezési terv módosítása ennek megfelelően az autópálya mérnökségi telep területét érinti.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat módosításának terve megtekinthető a város hivatalos honlapján az „ügyintézés/Főépítészi iroda/hirdetmények, közzététel” pontban és a városházán a főépítészi irodán ügyfélfogadási időben. A tervmódosítás a város főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben véleményezhető. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
2120 Dunakeszi, Fő út 25, illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

Dunakeszi 2022. augusztus 24

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                        Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!

A rendezési tervekről, azok elfogadása előtt, „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 75.§ (1) bekezdése, valamint „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 79.§ (2) bekezdése alapján lakossági fórumot kell tartani. A helyi rendelet értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján elkészült Dunakeszi Város

- Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

- Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) tervezete

a dunakeszi Autópálya Mérnökség telepére vonatkozóan.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2022. szeptember 22. 15:30 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dunakeszi 2022. szeptember 16.

                                                         Tisztelettel:                                                                                 

                                                                                                         Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész

Főépítész - aktuális hirdetmények

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

 

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv