Hivatali ügyek/Papír alapú ügyintézés

Ügyintézés - Elérhetőségek és általános tájékoztató

Személyes Ügyfélszolgálat

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal - 2120 Dunakeszi, Fő út 25.


Nyitva tartása:

Hétfő                  08.00-17.30

Kedd                   08.00-16.00

Szerda                08.00-16.00

Csütörtök          08.00-16.00

Péntek               08.00-12.00

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy hétfőn délután, szerdánként (12 óra és 13 óra között ebédszünet) és péntek délelőtt van csak építéshatósági ügyintézés. A többi időszakban nem lehet sorszámot húzni ehhez az ügyintézéshez.


Az Ügyfélszolgálat akadálymentesen megközelíthető a IV. Béla király tér (Fő tér) felől.

 

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a keddi és csütörtöki napokon az ügyfélszolgálat leterheltsége kisebb. Javasoljuk, hogy akik kevesebbet kívánnak várakozni, azok ezen a két napon vegyék igénybe a Polgármesteri Hivatal szolgáltatását.

 


Telefonos ügyfélszolgálat

Központi telefonszám: + 36 27 542 800

Központi telefax: +36 27 341 182

Munkaidőn kívüli műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473


Elektronikus levelezés

Központi e-mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Jegyzői e-mail: jegyzo@dunakeszi.hu

 


Levélcím

 

Dunakeszi 2121, Pf.: 5.

 


 

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, röviden a Ket. 2005. november 1-től hatályos.


1. A kapcsolattartás szabályai

A hatóság az ügyféllel:

írásban:

 • postai úton,
 • írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
 • személyesen átadott irat útján,
 • kézbesítési meghatalmazott útján,
 • a hatóság kézbesítője útján,
 • kézbesítési ügygondnok útján,
 • hirdetményi úton, vagy

szóban:

 • személyesen,
 • hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
 • írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
 • tart kapcsolatot.

Az ügyfél az első kapcsolatfelvétel alkalmával választhat a fenti kapcsolattartási formák közül és később a hatóságnál rendelkezésre álló más formára áttérhet, azt azonban nem kérheti, hogy az eljárás korábbi szakaszában készült iratokat, nyilatkozatokat a hatóság az új formában küldje meg részére.

A hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság az ügyféltől elektronikus nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és elektronikus nyilatkozatot az ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében vagy az ügyintéző személyes közreműködésével történő eljárási cselekmények esetében az adott eljárás során ezt nem zárta ki.2. Határidők

Az eljárási határidők nem naptári napokban, hanem napokban kerültek meghatározásra, így főszabályként az ügyintézési határidő 30 nap. Ennek értelmében a hatóságok az ügy érdemében 30 napon belül kötelesek dönteni.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Az ügyfél által a postán küldött beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja, az elektronikus irat esetében az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő napon kezdődik.

A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.3. Adótitok

Az adótitok fogalmát az Art. 53. § (1) bekezdése határozza meg: adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. Az adótitok törvényi definíciója alapján az adóhatóság által nyilvántartott valamennyi adat, az adóhatósági eljárásokkal összefüggő adatok, továbbá valamennyi adóhatósági irat és azok tartalma teljes körűen az adótitok körébe tartoznak.

Ez alapján telefonon, vagy e-mailen nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni az adózást érintő részletes kérdésekről. Ez ügyben kérjük, keresse fel személyes ügyfélszolgálatunkat.


4. Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek

Okmányiroda (2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.)

 • Adatletiltás
 • Adatszolgáltatás
 • Egyéni vállalkozás
 • Gépjármű ügyintézés
 • Okmánykiállítás (Útlevél - Személyazonosító igazolvány - Lakcímigazolvány - Vezetői engedély - Erkölcsi bizonyítvány - Egyéni vállalkozói igazolvány - Hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál -Törzskönyv - Parkolási igazolvány - Magyar igazolvány)
 • Okmány elvesztése, találása
 • Ügyfélkapu regisztráció

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

 

Hatósági Osztály (2120 Dunakeszi, Fő út 143.)

 • Állampolgárság igazolása iránti kérelem
 • Állampolgárság megszerzése hontalan személy részére
 • Állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957.10.01. előtt született személy részére
 • Állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat
 • Állampolgárságról lemondás
 • Ápolási díj megállapítására kérelem
 • Ápolási díj megállapításához igazolás (intézményvezető tölti ki)
 • Ápolási díj megállapításához igazolás és szakvélemény (háziorvos tölti ki)
 • Kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról igazolás
 • Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kérelem
 • Hadigondozott igénybejelentés
 • Honosítási kérelem (magyar felmenővel nem rendelkező ügyfeleknek)
 • Honosítási-visszahonosítási kérelem
 • Időskorúak járadékának hivatalból történő megállapítása
 • Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem
 • Közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
 • Társasházkezelői-ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése
 • Temetkezési szolgáltatási tevékenység végzéséhez kérelem

Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztály

 

Földhivatali Osztály (2120 Dunakeszi, Vasút u. 11.)

 • Ingatlan-nyilvántartás
 • Földmérés
 • Földhasználat, földvédelem
 • Hirdetményi úton történő közlés
 • Földforgalom és földműves nyilvántartás

Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

E-mai címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitva tartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Új Széchenyi terv