Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Óvodai- és bölcsődei beiratkozás

Bölcsődei beiratkozás

a 2018/2019-es nevelési évre a bölcsődei beiratkozás 2018. március 1. és április 30-a között lesz.

Jelentkezni a Kincsem utcai Bölcsődében (2120 Dunakeszi Kincsem u. 12) lehet szerdai napokon 8-17 óráig.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ö lakcímkártyája,
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata,
 • mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés)
 • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat,
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása,
 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről,
 • egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás,
 • a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

Információ:

Kiss Józsefné

Telefon: 06/70/331 5881

e-mail: hszk.felveteliiroda@gmail.com


Óvodai beiratkozás

Dunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben a 2018/2019-es nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja

2018. április 23-24-én (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.

A beíratás helye: DÓHSZK Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy A. u. 4-8.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2018. december 31-éig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV.21.) EMMI rendelete értelmében a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2017. április 30. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető az óvodák, valamint Dunakeszi Város honlapjáról. Ha a szülő egyházi, vagy magán fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a felmentési kérelmet az adott óvoda fenntartójához nyújtja be, a kérelem másolatát pedig megküldi a jegyzőnek.

Az óvodavezető 2018. május 24-éig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

 

Nyomtatványok - Óvodai és bölcsődei beiratkozás

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitva tartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Építéshatóság ügyfélfogadása:

Hétfő 13:00 - 17:30
Szerda


08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Új Széchenyi terv