Legyen a kezdőlapom |Oldaltérkép |Részletes keresés  Keresés
Városunk
Turizmus
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Dunakeszi Programiroda
Választás 2014
Fejlesztések
Dunakeszi - Két keréken
Ügyleírások
Letölthető dokumentumok
Hírek
Videók
Intézmények, szervezetek
Futakeszi
2014 Óvodai jelentkezések ÚJ
Helyi Buszmenetrend ÚJ
Cégkatalógus
Szolgáltatások
Apróhirdetés
Közérdekű adatok
Országos szervezetek
Elektronikus időpont kérés
Vélemény küldése
  Dunakeszifeszt
  Hírlevél feliratkozás
Feliratkozom a kultúr7 című ingyenes programajánló hírlevélre
Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
  Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Munkaidőn kívüli műszaki ügyelet
telefon: 06/70-380-6473 Közvilágítás hibabejelentő
telefon: 06/40-980-030
Mezőőri szolgálat
telefon: 06/70 339-47-38.
Rendőrségi járőr közvetlen elérhetősége:
06-70/291-3170
Háziorvosi ügyelet
Hétköznap 12-14 óra között
telefonszáma: 06-30-349-5581
  Mai várható időjárás
 
14°C
  Nappali: Éjszakai:
  23°C 13°C
részletes időjárás
frissítve: 2014-04-24 03:40.
  Dunakeszi Város Programfüzete
  Dunakeszi Polgár
  Dunakeszi Helytörténeti Szemle
  Telekeszi Tv
  Új Széchenyi Terv
  Hirdetés
fisher price
  Hirdetés
pendrive
  Hirdetés
2014. április 24., csütörtök - György napja van

Ügyleírások
Osztály: Kulcsszó:  

Ügyleírások


03./ Önkormányzati- és Jogi osztály
05./ Pénzügyi Osztály
06./ Lakosságszolgálati osztály
06./ Lakosságszolgálati osztály / Szociális csoport

Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó

Eljáró szerv: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal

Eljáró szerv illetékességi területe: Dunakeszi Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- személyazonosságot igazoló iratok magánszemélynél (személyigazolvány, lakcímkártya),
- jogi személy esetén képviseleti jogosultságot igazoló iratok (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás ha nem a képviseletre jogosult jár el),

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: fizetési könnyítési kérelem, adómérséklési kérelem esetén 3.000,- Ft

Eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím, nyitvatartási idő:
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Hétfő: 13-17:30
Szerda: 8-12; 13-16
Péntek: 8-12

Ügyintéző:
 Szigeti Ágnes (A-G az adózó nevének kezdőbetűje szerint) telefonszám: 06 27 542 898 vagy 06 27 542 800/223 mellék
 Nagy Árpádné (Gy-Ö az adózó nevének kezdőbetűje szerint) telefonszám: 06 27 542-898 vagy 06 27 542 800/599 mellék
 Nagyné Herczeg Erna (P-ZS az adózó nevének kezdőbetűje szerint) telefonszám: 06 27 542-838 vagy 06 27 542 800/599 mellék

Az adót a 14100196-62000549-11000000 számlára kell megfizetni a bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

I. Az adókötelezettség, az adó alanya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya: a vállalkozó.

II. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
 építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.
 bármely – az előző pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

III. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

IV. Az adó alapja

IV. 1.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

V. Törvényi adómentesség

V.1 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

Az általános szabályok szerint megállapított adóalap (IV.1.) csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.
V.2. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság adómentessége
Mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, valamint a társaság és az elővállalkozás projekttársasága.

VI. Az adó mértéke

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke, naptári naponként 5.000,- Ft.

VII. Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

VII.1.

A vállalkozó – a VII.3. pontban írtak kivételével – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles a VII.2. pontban foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani.
A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Az előlegfizetési időszak - a VII.2 pontban foglaltak kivételével - a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.

VII.2.
Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

VII.3.
Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
 az előtársaságnak,
 az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében,
 az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
 arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

VII.4.
Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben e törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani.


VIII. Határidők

IX. 1. Fizetési határidők

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

IX. 2. Bevallási határidők

A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni.

Az adózónak a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.


Jogszabályi háttér:
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelkezéseket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 38/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség


Gyakran felmerülő kérdések és válaszaik
  Dunakeszi Programiroda
  Hirdetés
http://www.sbu.hu
  Cégajánló
  Szavazás
Ön is ellátogat a Dunakeszi Családi Napokra? (Május 1-4)
- Igen
- Nem
- Még nem tudom
Szavazás állása
  Nevezetesség
Gyártelepi Jézus Szíve Templom
Dunakeszi
  Apróhirdetések
IGÉNYES, CÉLORIENTÁLT hölgyeket,urakat keresünk az Oriflame üzleti világába. Betanulás ...
Május 15-től kiadó Vác-Deákváron,két szobás,felújított, tömbfűtéses-egyedi mérős,4. ...
Megbízható programozó kollégát keresünk az alábbi feltételekkel: Programozási ...
  Ingatlanok a Dunakanyarban
Ingatlanok Vácon
- Vácon dunai panorámás, új építésű lakásokat kínálunk eladásra. Különleges ...
- 6.2 M FORINT!!!! Vác, Földvári téren eladó 1+1 fél szobás, nagy étkezős, erkélyes ...
Ingatlanok Dunakeszin
- Dunakeszi Alsón, aszfaltozott utcában eladó egy belső két szintes 50 nm-es sorházi lakás, ...
- SÜRGŐSEN ELADÓ!!! Dunakeszin a vasút és a 2 főút között, csendes aszfaltos úton, ...
Ingatlanok Kismaroson
- Kismaros-Börzsöny ligeten, gyönyörű, csendes környezetben eladó egy E32 Erdért típusú ...
- PANORÁMÁS, IGÉNYES HÁZ eladó a Dunakanyar egyik legszebb településén, Kismaroson! A ...
Ingatlanok Dunakanyarban
- ÁRCSÖKKENÉS!Vállalkozó szelleműek figyelmébe ajánlom! Eladó a Dunakanyar ...
- Eladó Göd csendes utcájában egy 180 nm-es 2 szintes, öt szobával rendelkező ...
  Dunakanyar.hu
dunakanyar.hu
www.dunakanyar.hu hírek
DunaWeb Szolgáltató Kft. 2009. Impresszum Médiaajánlat

WWW.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU     APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU    
INGATLAN.RAD.HU     APRO.RAD.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU     INGATLAN.PUSPOKSZILAGY.HU     APRO.PUSPOKSZILAGY.HU